Bilsele

En bilsele är en säker lösning för dig och din hund i de fall då en hundtransportbur helt enkelt inte får plats i bilens bagageutrymme eller om hunden inte trivs med att sitta i en bur. Med en bilsele sitter hunden säkert fast och resan blir komfortabel och säker för alla resenärer i bilen.