FLEXI

Flexi tillverkar det automatiskt indragbara rullkopplet som är välkänt världen över. Smidigt, flexibelt och säkert.