FLEXI

Flexi tillverkar det automatiskt indragbara rullkopplet som är välkänt världen över.
Smidigt, flexibelt och säkert.